კოდი 22190 სკოჩი საშუალო

3.45ლ

კოდი 22189 სკოჩი პატარა 6ც.

4.05ლ

კოდი 22188 სკოჩი დიდი

6.80ლ

კოდი 488  საბაჟე 6ც GGK

8.70ლ

კოდი 735  ჯეზვე

6.90ლ

კოდი 800   სამარილე 12ც.

0.90ლ

კოდი 22218  თერმოსი

20.70ლ

კოდი 22572  სასალფეთქე

4.50ლ

კოდი 22662  თერმოსი ქილა

12.70ლ

კოდი 22479  ლანგარი

6.70ლ