კოდი 467  8” თეფში  წით.ვარდი 616 (12ც)

15.60ლ

კოდი 700  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ

კოდი 701  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ

კოდი 702  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ

კოდი 703  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ

კოდი 708  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ

კოდი 709  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ

კოდი 712  ოთხკუთხედი თეფში 6+6

31.10ლ